OM


Om mig


Jag är legitimerad psykoterapeut med socionomexamen och utbildning i korttidsterapi. Jag har lång erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete och har bedrivit psykoterapi i över 20 år.  


Om psykoterapi


Terapi innebär att man träffas regelbundet för samtal under kortare eller längre tid. Målet med psykoterapi kan vara att komma tillrätta med bekymmer av olika slag. Det kan också syfta till att förstå sig själv bättre och på så sätt kunna göra förändringar i sitt liv. Dåligt mående kan bero på relationsproblem, låg självkänsla, problem på arbetsplatsen eller något helt annat. Vi börjar med att träffas ett par gånger då du får berätta om din levnadssituation och därefter bestämmer vi hur vi går vidare.

MD Terapi, Lilla Fiskaregatan 10, 222 22 LUND