Tycker du att du dricker för mycket?

Dämpar du stress eller oro med alkohol?

Vill du förstå dig själv bättre eller göra

andra förändringar i ditt liv?


Välkommen att boka tid!

Jag erbjuder   

  Samtal Psykoterapi
  Rådgivning Bedömning
  Tester Kartläggning

Mottagningen ligger mitt i Lund, på gågatan, nära centralstationen.

Jag är legitimerad psykoterapeut och har lång erfarenhet av att bedriva psykoterapi och

av samtal med människor med varierande alkoholbekymmer. Jag samarbetar ofta och gärna med arbetsgivare.

Psykoterapi

Terapi innebär att man träffas regelbundet för samtal under kortare eller längre tid. Målet med psykoterapi kan vara att komma tillrätta med psykiskt lidande. Det kan också syfta till att förstå sig själv bättre och på så sätt göra förändringar i sitt liv. Dåligt mående kan bero på relationsproblem, låg självkänsla, bekymmer på arbetsplatsen eller något helt annat. Vi börjar med att träffas ett par gånger då du får berätta om din levnadssituation och därefter bestämmer vi hur vi går vidare.

Utbildning

Legitimerad psykoterapeut

Utbildning i korttidsterapi

Socionomexamen


Kontakt

MD Terapi

Lilla Fiskaregatan 10

222 22 Lund

Mobil: 0708-170996

e-post: info@mdterapi.seJag återkommer snarast, ofta samma dag.